book intervieew

Інтерв'ю

Найкращий спосіб зрозуміти очікування, бажання та прагнення споживачів – це поговорити з ними безпосередньо.
Натхнення – Генерація ідей – Впровадження Інтерв’ю є суттю фази “Натхнення”. Людиноцентричний дизайн полягає в тому, щоб якомога ближче підібратися до Персони і говорити з нею її мовою, отримавши відповіді словами першоджерела. Інтерв’ю можуть бути трохи стомлюючими, але наслідуючи покрокову схему ви отримуєте всілякі інсайти та розуміння, яке ніколи не з’явиться за допомогою дослідження теорії.

Етапи:

На одному интерв'ю повинні бути присутніми не більше трьох учасників команди дослідження, чщоб не збентежити респондента. Кожна команда повинна мати чітку роль: інтерв'юер, той, хто робить нотатки, фотограф.

Заздалегідь підготуйте пул питань . Починайте з більш широких питань про життя, цінності, звички перед тим, як ставити більш конкретні питання в рамках дослідження.

Дослівно записуйте відповіді респондента, не переосмислюючи, що, на вашу думку, він має на увазі. Важливо чути саме те, що каже людина. Якщо ви працюєте з перекладачем, заздалегідь обмовте, що вам потрібні дослівні цитати, а не просто загальний зміст того, що відповідає респондент.

Що каже респондент – це лише одна сторона діалогу.Звертайте увагу на мову тіла у контексті діалогу.

Принципи та рекомендації: Зона довіри. Виберіть місце для інтерв’ю. Уявіть себе та інших. Поясніть, що всі відповіді респондента є цінністю як матеріал для вивчення, а не тільки підтвердження/спростування гіпотез. Проста мова спілкування. Чітко формулюйте питання, по одному по черзі, інакше є можливість заплутати респондента. Уникайте сленгу та технічних термінів. Слідкуйте за розбірливістю вимови. Уникайте закритих питань. Уникайте питань “Так/Ні”. Ваші питання повинні направляти респондента на потрібні теми. Виконуйте гайдам, якщо проводите розгалужені інтерв’ю, але також слідуйте за респондентом у його викладі, якщо його відповідь веде в іншому напрямку. Уникайте питань, що нав’язують відповідь. Формулюйте питання, не закладаючи будь-яких суджень, гіпотез, припущень чи ставлення до суті, які наштовхують на певну відповідь. Другий інтерв’юер може принагідно виправляти такі питання, щоб уникнути упереджених відповідей. Слухайте. Звучить легше, ніж є насправді. Дайте респонденту час подумати, не поспішайте з відповідями. Моменти тиші можуть викликати дискомфорт у інтерв’юера, але можливість обміркувати відповідь допомагає респондентові впорядкувати думки і заглибитись і, як наслідок, більше відкритися. Парафраз. Ця техніка полягає в тому, що інтерв’юер повторює отриману відповідь своїми словами, перепитуючи респондента, і таким чином перевіряє, чи дійсно він його зрозумів, чи сприймає відповідь через призму того, що хоче почути. Це свого роду відображення відповіді дає респондентові час, щоб подумати ще. Використовуйте “5 ЧОМУ?” Це проста, але ефективна техніка: інтерв’юер мінімум 5 разів перефразує вихідну відповідь респондента у формі питання, яке починається з ЧОМУ. Таким чином респондент з кожною наступною відповіддю рухається від більш простих поверхневих відповідей до глибших, основоположних мотивів, причин поведінки в конкретній ситуації, що обговорюється. Плануйте питання. Які питання будуть поставлені під час інтерв’ю та як сформульовані? Це можуть бути не конкретні питання, які безпосередньо відображають тему/питання дослідження, а питання, які можуть розкривати тему побічно, бути причетними, підводити до неї.

Деталі проведення методу

Ймовірний час

60 хвилин

Необхідні матеріали

Ручки, блокноти

Рівень складності

Легкий

Учасники

Дизайн-команда, персона ( представник ЦА )