JOURNEY IDEATION
З ДРАМАТИЧНИМИ
ДУГАМИ

Journey Maps

Візуалізація “драматичної дуги” досвіду клієнта може датиабсолютно новий напрямок у генерації ідей та допоможе вам сконцентрувати свої зусилля навколо конкретної проблеми.

Покроково:

Зробіть візуальне зображення досвіду клієнта, наприклад, карту подорожі (Journey Map)).

Позначте рівень залучення клієнтів кожному етапі. Якщо у вас є можливість спостерігати за клієнтами в реальному середовищі, це буде легко побачити. Якщо ні, доведеться постаратися уявити себе на місці клієнта та продумати їхній досвід. Позначте рівень участі клієнта на кожному етапі у додатковому рядку на карті: від 1 (низька участь/залученість) до 5 (повна участь/залученість).

Погляньте ще раз на форму та вигляд усієї «дуги». Чи не перевантажена вона? Чи не перевантажено її в окремих місцях? Чи є тривалі періоди низької чи високої залученості? Чи слід додати проміжні етапи (кроки Персони), або, як правило, слід звернути увагу на крок із найменшою взаємодією (залученістю), щоб підвищити залученість і чіткіше продемонструвати Персоні цінність?

(Рекомендується) Порівняйте «драматичну дугу» з «емоційною подорожжю». Низькі точки на емоційному шляху, що збігаються з високими точками на «драматичній дузі», — це моменти, коли досвід негативний, і клієнт про це добре обізнаний — ці моменти потребують особливої уваги та термінового опрацювання! В ідеалі моменти найбільшої задоволеності клієнтів також повинні збігтися з високим рівнем їхньої залученості.

Використовуйте цю візуалізацію та роздуми, щоб сфокусуватися надалі при генерації ідей на конкретному досвіді Персони.

Деталі проведення методу

Ймовірний час

Рівень складності

Результати

Учасники