Матриця рішень
Аналітичний підхід до прийняття рішень, коли багато факторів необхідно взяти до уваги. 
Ефективний, коли не можна розглядати питання в одній-двох площинах

Доступні опції розташовуються вздовж однієї осі, а різні фактори, що впливають на рішення, – вздовж іншої. Фактори, що впливають, можуть бути зважені. Команда вибирає критерії оцінки значення кожної опції, залежно від ваги. Арифметичний результат визначає, до якої опції звернутися в першу чергу. 

Покроково:

Визначте чи будете і яким чином вносити до вправ вже отримані знання (наприклад, дослідницька дошка, ключові інсайти)

Запросіть потрібних людей крім основної команди ( тих, хто знає передісторію, без упереджень, експертів, представників команди впровадження, тих, хто надаватиме послугу, користувачів, менеджмент і т.д.)

Зберіть потенційні опції. Наприклад, для проекту "як знайти шлях" налаштування - це нові вивіски, система тачскринів, живі помічники або додатки. Запишіть їх як Заголовки у рядках таблиці

Погодьте критерії, якими керуватиметеся у прийнятті рішень: наприклад, вартість впровадження, відповідність бренду, час на здійснення, вплив на задоволеність споживача, витрати на підтримку тощо. Запишіть їх як заголовки для колонок у таблиці.

Якщо необхідно, привласнити вагу кожному фактору впливу. Будьте обережними – незначна різниця показників може значно вплинути на результат.

Кожній ідеї надайте значення для кожного фактора (добре працювати зі шкалою від 0 до 5). Помножте значення на відповідну вагу та запишіть у полі.

Зробіть так з усіма ідеями. Запишіть сумарні значення для кожної ідеї в останній колонці.

Ідею з найбільшим сумарним значенням слід брати в першу чергу, але складіть змішану групу з якою працюватимете далі

Підготовка до вправи , особливо збір факторів, що впливають, і оцінка їх ваги – значна частина роботи, займає від 15 хвилин до декількох годин, що залежить від кількості ідей.

Деталі проведення методу

Ймовірний час

20 – 60 хвилин

Результати

числове значення (цінність, вага) кожної опції

Знадобиться

набір опцій, простір для заповнення таблиці

Учасники

1 Фасілітатор 1 і більше учасників

Примітки

Це техніка аналізу з безліччю критеріїв для прийняття рішення – MCDA (multiple criteria decision analysis)

У використанні даного інструменту, як і в багатьох інших, обговорення, яке виникає в процесі – також є важливим інструментом саме по собі.

Певні інструменти можуть призвести до тривалих дискусій, на різних етапах, як зважування, так і присвоєння значень. Часто команди задають значення навмання, не володіючи достатньою інформацією про опцію, щоб оцінити точніше. Використовуйте це, щоб звернути увагу на такі прогалини у знаннях та розумінні.

Виявляючи подібне, досліджуйте, протипируйте, щоб наповнити інформацією або виключити дискусію.

Безліч шаблонів матриці рішень доступні в мережі